Publicerad: 2022-04-20

Spelinspektionen har upphandlat en ny leverantör för Spelpaus.se. I samband med det bygger vi ett nytt system med samma förutsättningar som idag. Vi arbetar för att övergången ska ha så liten påverkan som möjligt för såväl licenshavare som spelare.

Test av anslutning

För att säkerställa att er anslutning fungerar korrekt även mot det nya systemet, uppmanas ni att göra anslutningstester under perioden 9-13 maj 2022.

Information om hur anslutningstesterna går till skickas ut i början av maj.

Driftsättning i slutet av maj

Det nya systemet kommer att driftsättas i slutet av maj. I mitten av maj återkommer vi med detaljerad information om hur det kommer att gå till.

Hållpunkter

  • Början av maj, information skickas till er om anslutningstester.
  • 9-13 maj, ni kan göra anslutningstester.
  • Mitten av maj, information skickas till er om datum för driftsättning.
  • Slutet av maj, driftsättning av nytt system.

Anmäl e-post för teknisk information

Spelinspektionen kommer att skicka ut teknisk information via e-post, dels gällande driftsättningen av nya systemet, men även vid framtida systemuppdateringar, driftstörningar eller liknande. Licenshavare uppmanas därför att anmäla en (1) e-postadress dit informationen ska skickas, företrädesvis en så kallad funktionsbrevlåda. Det är licenshavarens ansvar att se till att rätt person får del av informationen.

Anmälan av e-postadress till spelpaus@spelinspektionen.se. Samma adress ska även användas vid eventuell förändring av e-postadress.