Publicerad: 2019-09-18

Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till en informationsdag med fokus på aktuella teman rörande penningtvätt.

Målgruppen för dagen är verksamhetsutövare som lyder under lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att öka kunskapen om penningtvätt samt främja samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och verksamhetsutövare. Målsättningen är att detta ska förebygga och förhindra att verksamhetsutövare utnyttjas för penningtvätt.

Informationen hålls i Stockholm och anordnas av Finanspolisen och Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansering av terrorism.

Anmälan är öppen mellan 16:e – 27:e september.

Läs mer och anmäl dig, PDF