Publicerad: 2018-10-19

Inför omregleringen av den svenska spelmarknaden och det nya licenssystemet bjöd Lotteriinspektionen in till en informationsträff för spelaktörer 6 november i Stockholm.  

En licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter ska bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften, 16 kap. 3 § spellagen (2018:1138).

Lotteriinspektionen informerade om myndighetens föreskrifter och allmänna råd (LIFS2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och den vägledning till föreskrifterna som tagits fram.

Magnus Pedersen från Swedac, som ansvarar för ackreditering av laboratorium, kontrollorgan samt certifieringsorgan beskrev hur ackrediteringssystemet är uppbyggt för att skapa underlag till spelföretaget som söker licens. Detta för att spelföretaget ska kunna visa att de uppfyller de tekniska kraven.

Informationen hölls på engelska.

Föreskrifter

Powerpointbilder som visades

Informationsmötet går att se i efterhand:

https://www.youtube.com/user/Lotteriinspektionen 

Frågor: Vänligen kontakta katarina.abrahamsson@lotteriinspektionen.se