Publicerad: 2018-12-17

Vi får många frågor om möjligheten att få tillfälliga licenser i avvaktan på vår prövning. Någon sådan möjlighet, liknande den i Storbritannien eller Danmark, finns inte i den svenska regleringen. Det är alltså inte möjligt enligt svensk lag. Vi kommer därför inte att meddela några tillfälliga beslut. De som har kommit in med kompletta ansökningar i god tid, före november 2018, kan dock räkna med att få sin ansökan prövad före den 1 januari 2019. Bolag som har lämnat in ansökningar sent eller kompletterat sent kan inte räkna med att få beslut före den 1 januari 2019. Vi kommer att fortsätta fatta beslut om licenser löpande även efter årsskiftet. Man får inte tillhandahålla spel i Sverige förrän man har fått licens, någon så kallad ”grace period” finns inte i den svenska lagstiftningen. Om man ändå gör det kan det påverka möjligheten att senare få licens beviljad. 

När det gäller de vadhållningslicenser som har överklagats av Svenska fotbollförbundet avvaktar Lotteriinspektionen förvaltningsrättens interimistiska beslut, som sannolikt kommer före årsskiftet. När vi har fått detta beslut återkommer vi med mer information på vår webbplats.