Internationell konferens om spel i Peru

Publicerad: 2015-10-09

Cirka 150 myndighetsföreträdare från hela världen träffas under konferensen 13-15 oktober i Lima, Peru.

Tillsynsmyndigheter från hela världen träffas under en konferens 13-15 oktober i Lima, Peru. Konferensen är den femte i sitt slag och cirka 150 myndighetsföreträdare från hela världen deltar. Ett brett utbud av föredrag tas upp som idrottens integritet, motverkande av penningtvätt, vems ansvar är det att förebygga spelberoende, med mera.

Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt är styrelseledamot i det internationella samarbetsorganet IAGR (International Association of Gambling Regulators). Inom IAGR har man olika forum där tillsynsmyndigheter från hela världen kan träffas, utbyta åsikter och information samt diskutera policyfrågor sinsemellan med representanter för den internationella spelindustrin.

Läs mer om IAGR, klicka här