Publicerad: 2017-06-08

Som ett led i att sprida kunskap och kännedom om spel- och lotterilagstiftningen ger Lotteriinspektionen ut en skriftserie med aktuella och intressanta artiklar.

I detta nummer av skriftserien finns följande artiklar:

Samverkan mot matchfixning

– Verkstäderna börjar komma på plats

Johan Claesson, samordnare på Riksidrottsförbundet beskriver hur den svenska plattformen utvecklats och ser ut i dag. Vi har ett väl fungerande samarbete mellan de aktörer som berörs av matchfixning i Sverige. Det finns dock andra länder som kommit längre i arbetet med sina nationella plattformar, vad vi kan lära oss av dem?

Vägval för regleringen av vadhållning på e-sport

Jengish Ahangari jurist på Lotteriinspektionen skriver om vilka vägval som regleringen av vadhållning på e-sport står inför. Hur ser vadhållning med pengar och virtuella föremål på e-sport  ut idag och hur kan det påverka e-sportens integritet. Hur förhåller sig vadhållning på e-sport till svensk och utländsk lagstiftning.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

– detta innebär det nya regelverket för spelanordnare

Erik Sjöholm arbetar med penningtvättsfrågor på Lotteriinspektionen. I princip kommer alla som anordnar spel om pengar omfattas av den nya penningtvättslagen. Aktörer kommer behöva vidta en rad åtgärder för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Läs Skriftserien nummer 9, klicka här!