Publicerad: 2016-12-16

Som ett led i att sprida kunskap och kännedom om spel- och lotterilagstiftningen ger Lotteriinspektionen ut en skriftserie. De ämnen som tas upp täcker in sektorerna spelkultur, socialt skydd och reglering.

I detta nummer av skriftserien finns följande artiklar: 

Är det hästarnas fel att folk spelar bort pengar på Valla?

Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen, tidigare spelutvecklare och spelförläggare. Per har oftast otur i spel, men en gång vann han en sån där jättestor chokladkaka på Gröna Lund. I sin artikel beskriver Per skillnaderna, men också likheterna mellan dataspel och spel om pengar.

Fantasy sports – slump eller skicklighet?

Jengish Ahangari, jurist på Lotteriinspektionen, skriver om fantasy sports och vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av om det är ett slump- eller skicklighetsspel. Jengish beskriver spelformens framväxt, vilka likheter och skillnader som finns mellan olika typer av fantasy sports-spel samt hur spelformen bedömts enligt svensk och utländsk lagstiftning.

Vad blir konsekvenserna av virtuell verklighet i spelmarknaden?

Joel Kitti-Junros, analytiker på Lotteriinspektionen, tar oss med till den virtuella verkligheten. Tekniken för virtuell verklighet kallas i dagligt tal för VR efter engelskans ”virtual reality”. VR-tekniken har potential att bli något stort även inom spelmarknaden, men det förutsätter att tekniken blir billigare och därmed kan få en bred spridning hos allmänheten. VR-hjälm/glasögon är årets julklapp 2016 enligt handelns undersökningsföretag HUI Research.

Nya regler för spelmarknaden om penningtvätt

Frida Lindholm arbetar med penningtvättsfrågor på Lotteriinspektionen. Frida skriver om den nya, omarbetade penningtvättslagen som föreslås börja gälla från och med juni nästa år. Förändringarna i penningtvättslagen görs främst för att uppfylla kraven i EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. För spelmarknaden innebär detta stora förändringar då de nya reglerna föreslås omfatta i princip alla anordnare av speltjänster.

Läs skriftserien nummer åtta, klicka här!