Publicerad: 2020-05-26

Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen) förbjöd i ett föreläggande 2014 Nyheter 24 att marknadsföra lotterier som anordnades utomlands genom att länka till utländska spelsajter.

Spelinspektionens föreläggande har överklagats i omgångar och fastställts av flera domstolar. När Nyheter 24 fortsatte bryta mot det så kallade främjandeförbudet och föreläggandet ansökte Spelinspektionen om utdömande av vitet. År 2018 dömde förvaltningsrätten ut vitet och Nyheter 24 skulle därför betala 100 000 kr till staten. Domen överklagades till kammarrätten som nu avslagit Nyheter 24:s överklagande.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.