Publicerad: 2022-01-25

Kammarrätten avslog överklagandet. Domstolen kom fram till att United Lottery Solutions Ltd har erbjudit vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den licenshavare som tillhandahåller lotteriet i Sverige. Man har erbjudit spel på ett sådant sätt att det framstått som att bolaget anordnat ett lotteri istället för att erbjuda vadhållning på det.

Domstolen kom även fram till att United Lottery Solutions Ltd erbjudit spel på lotterier (digitala skraplotter) som det saknar licens för och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Ta del av beslutet mot United Lottery Solutions Ltd.