Kulturutskottet föreslår slopade LAN-avgifter

Publicerad: 2015-03-05

Kulturutskottet föreslår Riksdagen att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort eller att LAN-spel ska avgiftsbefrias.

Kulturutskottet föreslår Riksdagen att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort eller att LAN-spel ska avgiftsbefrias. Riksdagen väntas ta beslut i frågan den 19 mars. 

I regleringsbrevet 2012 fick Lotteriinspektionen i uppdrag att göra en översyn av automatspelslagen och utreda behovet av förbättringsåtgärder. Vi redovisade detta uppdrag i september 2012. Vi föreslog då att kravet på tillstånd kunde ersättas med ett anmälningsförfarande. Rapporten bereds i Regeringskansliet. 

För att läsa vår rapport angående automatspelslagen, klicka här