Publicerad: 2015-09-17

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om stöd och behandling av spelmissbruk.

Socialstyrelsen får därmed 1 miljon kronor för att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd till berörda professioner inom kommunala verksamheter och hälso- och sjukvården.

 

Läs mera i pressmeddelande från Regeringskansliet, klicka här