Publicerad: 2021-09-23

Spelinspektionen har lämnat ett förslag till ändring i spellagen till regeringen, för att tydliggöra vilka personuppgifter licenshavare får behandla i sitt arbete med omsorgsplikten. Under arbetet med vägledningen för omsorgsplikten uppkom frågan om vilka personuppgifter en licenshavare får behandla inom ramen för omsorgsplikten. Spellagen är inte tydlig när det gäller behandling av ekonomiska uppgifter och uppgifter om hälsa. Behandling av personuppgifter är samtidigt avgörande för licenshavares möjligheter att ta spelansvar och motverka problemspelande. För att licenshavare ska kunna göra riskbedömningar av sina kunder och i förlängningen vidta individuellt anpassade spelansvarsåtgärder förutsätts att de får behandla nödvändiga och ibland känsliga personuppgifter.

Ikon för PDF Spelinspektionens förslag om ändring i spellagen PDF

Spelinspektionen har även tagit fram en vägledning för omsorgsplikt