Lotteriinspektionens tillsyn år 2014

Publicerad: 2015-02-20

Sammanställning av Lotteriinspektionens tillsyn år 2014

Långsiktig och väl planerad tillsyn är ett av Lotteriinspektionens viktigaste verktyg för att säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spel- och lotteriverksamhet med tillstånd i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Lotteriinspektionen utför främst två olika sorters tillsyn, bastillsyn och tematillsyn. Bastillsyn är sådan tillsyn som alltid utförs för att säkerställa att tillståndsgiven spel- och lotteriverksamhet följer de krav som finns. Tematillsyn är mer ingående och djuplodande än bastillsynen. Ofta utförs den inom ett visst förutbestämt tillsynsområde eller hos en eller flera utvalda aktörer. Tematillsynsaktiviteter utgår i första hand från Lotteriinspektionens fokusområden som beslutats av styrelsen.

Fokusområdena för 2014 var:

1)      skyddet av spelaren,

2)      regelefterlevnad,

3)      påverkan genom publicering, och

4)      medarbetaren.

Denna rapport beskriver sammanfattningsvis alla de tillsynsaktiviteter och kontroller som har genomförts inom den operativa avdelningens olika verksamhetsområden. Rapporten innehåller också handläggarnas slutsatser och reflektioner av tillsynsresultaten.