Publicerad: 2015-04-10

Lotteriinspektionen har polisanmält Team Royal Life och arrangemanget Zija International Sverige för anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen har polisanmält Team Royal Life och arrangemanget Zija International Sverige för anordnande av kedjebrevsspel. 

Det är Lotteriinspektionens uppfattning att vinstmöjligheterna på alla nivåer i Team Royal Life och arrangemanget Zija International i huvudsak beror på hur många medlemmar som träder in i konceptet och att arrangemanget i högre grad än försäljning av varor eller produkter, syftar till att rekrytera nya deltagare med målsättning att öka vinsterna för deltagarna. Som ett led i detta avges löften om ekonomisk oberoende, skuldfrihet, ett liv med lyxvaror och passiva inkomster. 

Det är Lotteriinspektionens sammanlagda bedömning att Team Royal Life Sweden under verksamhetsnamnet Zija International kan misstänkas för att anordnande av kedjebrevsspel och brott mot lotterilagen. Eftersom att det finns svenska personer som företräder Team Royal Life och Zija International i Sverige finns det anledning att anta att någon eller några i Sverige kan misstänkas för att anordna det olovliga lotteriet.