Publicerad: 2015-10-14

Folkhälsomyndigheten genomför en befolkningsstudie där 21 000 personer i Sverige tillfrågas om sina spelvanor.

Folkhälsomyndigheten genomför en befolkningsstudie där 21 000 personer i Sverige tillfrågas om sina spelvanor.  I studien undersöks bland annat hur människor påverkas av att ha problem med spel om pengar. 

Studien är en uppföljning av Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, som är en av världens största befolkningsstudier om spel om pengar, spelproblem och hälsa med uppföljning över tid. Den senaste mätningen av omfattningen av spelande och spelproblem i Sverige genomfördes för ungefär sju år sedan, 2008/2009.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen och Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick och insamling av svar.

 

Läs mera om undersökningen, klicka här