Publicerad: 2015-05-25

Riksidrottsförbundet har tagit fram en webbutbildning kring hur matchfixning kan motverkas.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en webbutbildning som bland annat består av informationsfilm och fördjupningsfilmer som visar exempel på hur matchfixning kan gå till. Fördjupningsfilmerna ska inbjuda till en djupare diskussion kring hur matchfixning kan motverkas.

Läs mer i Riksidrottsförbundets pressmeddelande, klicka här!