Publicerad: 2017-08-01

Lotteriinspektionen har tagit fram nya ansökningsblanketter för spelanordnare med anledning av den nya penningtvättslagstiftningen som trädde ikraft den 1 augusti. Som en konsekvens av detta har Lotteriinspektionen också tagit fram förslag på nya föreskrifter (LIFS 2017:3 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) som remissbehandlas fram till den 31 augusti. Enligt förslaget ska de gälla från 1 november 2017.
Läs mer om nya ansökningsblanketter och nya föreskrifter, klicka här!