Olaglig marknadsföring av utländskt spelbolag

Publicerad: 2015-02-13

Vid arrangemanget Rally Sweden, som anordnas i Värmland 12-15 februari har man marknadsfört ett utländskt spelbolag som saknar tillstånd i Sverige.

Lotteriinspektionen har vid arrangemanget Rally Sweden, som anordnas i Värmland 12-15 februari, uppmärksammat marknadsföring för det utländska spelbolaget Leo Vegas samt annan verksamhet som skulle kunna utgöra ett anordnade av lotteri utan tillstånd. Spelbolaget med säte på Malta saknar tillstånd att verka på den svenska marknaden.

Det är enligt 38 § lotterilagen förbjudet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri.

Lotteriinspektionen har reagerat på den otillåtna marknadsföringen och har tillskrivit arrangören för Rally Sweden. Lotteriinspektionen kommer att bevaka arrangemanget och förutsätter att arrangören vidtar lämpliga åtgärder.