Publicerad: 2015-03-03

En kioskägare i Blekinge döms till 9 600 kronor i böter och ska även betala 66 000 kronor till staten för brott mot lotterilagen.

Lotteriinspektionen påträffade vid en kontroll i september 2013 sex olagliga spelautomater i en kiosk i Blekinge. Vid en ny kontroll i november fanns de olagliga spelautomaterna fortfarande kvar och kioskägaren polisanmäldes därför för brott mot lotterilagen.

Kioskägaren har nu av Blekinge tingsrätt dömts till dagsböter om totalt 9 600 kronor och ska även återbetala cirka 66 000 kronor till staten. Även företrädaren för spelföretaget, IVT in Sweden AB, som står bakom spelautomaterna dömdes till dagsböter om totalt 52 500 kronor och ska även, utöver dagsböter, återbetala cirka 66 000 kronor till staten.

Illegala spelautomater är ett stort problem runt om i Sverige. Men vägledande domar från Högsta domstolen har gjort det enklare för tingsrätterna att ta ställning till dessa spelautomater. Ibland benämns de som ”surfterminaler” men då de erbjuder spel om pengar bryter de mot lotterilagen. En spelautomat som fungerar och ser ut som en spelautomat är alltjämt en spelautomat i lagens mening.

Det är bara Svenska Spel som får anordna spel på värdeautomater för allmänheten i Sverige och dessa kallas Vegas.