Omreglering av spelmarknaden

Publicerad: 2015-09-24

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering.

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Spelregleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.

Läs mer på Regeringskansliet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/09/dir.-201595/