Penningtvätt: Nevadas spelmyndighet bötfäller spelbolag

Publicerad: 2015-09-18

Nevadas spelmyndighet bötfäller spelbolag för bristande efterlevnad av penningtvättslag.

Nevadas spelmyndighet bötfäller spelbolag för bristande efterlevnad av penningtvättslag.

Läs mer:

http://lasvegassun.com/news/2015/sep/08/caesars-palace-agrees-95-million-fine-money-launde/

Nya regler om penningtvätt i Sverige

Den 20 maj 2015 antogs det fjärde penningtvättsdirektivet. För spelmarknaden innebär det stora förändringar då det nya regelverket omfattar alla tillhandahållare av spel. En utredning kring en ny lagstiftning i Sverige pågår och ska redovisas i december 2015 (dir. 2014:140 och dir 2015:49). Införandet i svensk lag ska vara klart senast våren 2017.

Läs mer om penningtvätt och hur det påverkar spelbranschen, klicka här!