Publicerad: 2018-10-15

Katarina AbrahamssonMot bakgrund av den stundande omregleringen av den svenska spelmarknaden har Lotteriinspektionen (som efter årsskiftet byter namn till Spelinspektionen) rekryterat en samordnare mot matchfixning, Katarina Abrahamsson, som tillträder sin tjänst 15 oktober 2018.

- Katarina har stor erfarenhet från att tidigare samordna frågor mellan myndigheter, organisationer men också från att arbeta både nationellt som internationellt med reglering och samordningsfrågor. Denna erfarenhet är mycket viktig i det arbete som Spelinspektionen från och med den 1 januari 2019, har att utföra när det gäller arbetet mot matchfixning, säger Lotteriinspektionens operativa chef Patrik Gustavsson.

Katarina Abrahamsson är jurist i grunden och arbetar för närvarande som jurist på Lotteriinspektionen, där hon framförallt arbetat med framtagandet av föreskrifter och vägledningar kopplat till den nya spelregleringen. Innan dess har Katarina bland annat arbetat som samordnare nationellt och internationellt på Energimarknadsinspektionen.

I och med den nya spelregleringen får Spelinspektionen en central roll i arbetet mot matchfixning bland annat genom sitt uppdrag att leda rådet mot matchfixning. Rådet har till uppgift att främja strategisk och operativ samverkan i frågor om att motverka matchfixning.

Rådet mot matchfixning som ska ledas av Spelinspektionen består av representanter för Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regeringskansliet (Finansdepartementet och Socialdepartementet). Spelinspektionen får även ta in representanter från Riksidrottsförbundet och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt berörda organisationer.

- Genom det nya spelfuskbrottet som införs i spellagen hoppas Lotteriinspektionen att polis och åklagare nu ska få bättre förutsättningar att beivra manipulation av händelser med avseende på spelresultat, säger Patrik Gustavsson.

För mer information kontakta:

Patrik Gustavsson, operativ chef,
patrik.gustavsson@lotteriinspektionen.se 0152-650 185

Katarina Abrahamsson, samordnare mot matchfixning, katarina.abrahamsson@lotteriinspektionen.se 0152-650 134