Raffle – ett otillåtet lotteri på Facebook

Publicerad: 2015-05-08

Med anledning av att så kallade Raffles har ökat på privata Facebooksidor vill vi upplysa om att det krävs tillstånd för att anordna lotterier.

Efter tips från allmänheten har Lotteriinspektionen uppmärksammat flertalet grupper på Facebook där medlemmar anordnar så kallade raffles. Raffle (som betyder ”lotta ut”) innebär att en medlem som önskar att sälja en vara, exempelvis en väska, säljer den genom ett lotteri. Säljaren väljer hur många lotter som ska säljas och hur mycket varje lott ska kosta. De som vill köpa väskan köper en lott, priset på lotten är då en del av väskans pris. Säljaren lottar fram en vinstlott och den som innehar den får köpa väskan. De övriga som köpt lotter vinner ingenting. 

Det finns regler för lotterier i lotterilagen (1994:1000). Enligt 3 § lotterilagen är ett lotteri en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få. Till ett lotteri räknas bland annat lottning, gissning, vadhållning och kortspel. Det krävs tillstånd för att anordna ett lotteri enligt 9 § lotterilagen. Tillstånd för lotteri lämnas i regel endast till ideella föreningar med allmännyttig verksamhet. Inte till företag eller privatpersoner. 

Av 54 § lotterilagen framgår det att det är straffbart att anordna ett lotteri utan tillstånd. En säljare som i exemplet ovan säljer sin väska genom raffle kan därmed misstänkas bryta mot lotterilagen.