Publicerad: 2015-09-10

Svenska regelverket för automatspel håller bra i jämförelse med IAGRs standarder för Electronic Gaming Machines.

Under våren 2015 gjordes en jämförelse mellan IAGRs standard för Electronic Gaming Machines (EGM) och motsvarande regelverk i Sverige, VLTs tekniska villkor och villkor för statliga kasinon.

IAGR:s regelverk bygger på de facto standarder som tillämpas av de olika testinstituten. Det svenska regelverket är också hämtat från ett testinstituts standardregler, vilket förklarar att regelverken inte skiljer sig speciellt mycket åt. Vissa saker regleras inte i det svenska regelverket men det redovisas i rapportens avsnitt om specifikation över skillnader. I huvudsak skulle vi kunna ratificera IAGR:s regelverk, det finns dock områden i IAGR:s regelverk som vi inte reglerar eller överlåter till standarder, till exempel regler om kommunikation. Det finns även områden där vi inte reglerar som vi bör.

PM om jämförelsen, klicka här!

IAGR står för International Association of Gaming Regulators. Inom IAGR träffas tillsynsmyndigheter från hela världen för att utbyta åsikter och information samt diskutera policyfrågor sinsemellan med representanter för den internationella spelindustrin.