Registrera försäljningsombud

Publicerad: 2017-11-14

Lotteriinspektionen ska pröva lämpligheten hos företrädarna för de anordnare som ansöker om tillstånd hos Lotteriinspektionen. Vi ska även lämplighetspröva anordnarens ombud för sådana lotterier.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid registrering av ombud.

Registrera ombud via E-tjänst

Lotteriinspektionen har infört en e-tjänst där spelmarknadens aktörer ska registrera sina försäljningsombud.

Bild för ombudsregistrering Ombudsregistrering, https://ombudsregistrering.lotteriinspektionen.se

Registrera ombud via blankett

För de aktörer som inte kan använda E-tjänsten för att registrera ombud, finns möjlighet att registrera dessa via blankett.

Ombud ledningsprövning juridiska personer.docx

Ombud ledningsprövning fysiska personer.docx

Avgift för ombudsregistrering

Avgift för anmälan om registrering av ombud är 800 kr. Ny avgiftsförordning har beslutats av regeringen (SFS 2017:927)

Nya föreskrifter

Lotteriinspektionen har även tagit fram nya föreskrifter avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism LIFS 2017:2 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism