Så behandlar Lotteriinspektionen personuppgifter

Publicerad: 2018-05-25

Lotteriinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregelverk som kompletteras av myndighetens egna interna policys, riktlinjer och rutiner.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter, PDF