Satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar

Publicerad: 2015-02-27

Prata om Spel är Lotteriinspektionens satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar.

Prata om Spel är Lotteriinspektionens satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar. Kunskap och utbildning är nyckelfaktorer för att unga ska bli medvetna och kritiskt granska de spelerbjudanden de möts av, inte minst genom den massiva spelreklamen. Prata om spel erbjuder lärare och andra, som arbetar med unga, kostnadsfria verktyg för att göra unga medvetna om riskerna med spel om pengar och hur spelreklamen påverkar.

Spelbolagen satsar allt mer pengar på spelreklam för att locka nya spelare. Under år 2014 satsades det 3,7 miljarder kronor på spelreklam, en ökning med 50 procent jämfört med 2013. De som satsar mest pengar på reklam är spelbolag som saknar tillstånd i Sverige.

- Intrycket är att reklamsituationen är kaotisk i Sverige. Mycket av spelreklamen träffar unga som riskerar att få spelproblem då de lockas av budskapet om spänning och snabba pengar. Reklamen utsätter unga för risk att etablera problem som skuldsättning och spelmissbruk innan kunskap, källkritik och impulskontroll är etablerade färdigheter hos individen” säger Joakim Rönngren, kommunikationschef vid Lotteriinspektionen.
- Vi märker redan av behovet och intresset från skolor från hela landet. Bara under den korta tid vi haft materialet tillgängligt för test beräknar vi att cirka 10 000 elever tagit del av materialet. Vi har även tagit fram en film som lär unga att granska de spelerbjudanden och den spelreklam de möts av” fortsätter Johannes Innala, Projektledare Prata om spel. 

Se filmen här:

https://www.youtube.com/watch?v=IZPdsvzibMM&feature=youtu.be

Läs mer om satsningen här:

 www.prataomspel.se

För mer information kontakta:

Johannes Innala, projektledare Prata om spel, 0704 -920 196 info@prataomspel.se

Kort om ungas spelande

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker ungdomars spelvanor och den senaste undersökningen visar tydligt att killar spelar mer än tjejer. Drygt 20 procent av killarna i årskurs 9 anger att de spelat om pengar de senaste 12 månaderna. I gymnasiet (årskurs 2) anger drygt 30 procent av killarna att de spelat om pengar under samma period. Detta trots att vi har 18-årsgräns för de flesta spel om pengar i Sverige.

Socioekonomiskt utsatta områden visar högre siffror vad gäller spelproblem än genomsnittet. ”Stockholmsenkäten” från 2014 visar att vissa områden i Stockholm har alarmerande höga siffror vad gäller killars spelande i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet.

För mer information om spelreklam i Sverige

http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Om-oss/Statistik/Veckans statistik/mer_pengar_pa_reklam/

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.