Publicerad: 2015-05-04

Första kvartalet 2015 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 3,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster.

Tillståndsgivet spel minskar med drygt två procent

Första kvartalet 2015 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 3,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster (9,6 miljarder före utbetalda vinster). Det är en minskning med mer än två procent jämfört med samma period förra året.

Spel utan tillstånd ökar

De aktörer som saknar tillstånd i Sverige uppskattas ha omsatt 1,1 miljard kronor (efter utbetalda vinster). Dessa aktörer har i huvudsak haft en positiv tillväxttakt och uppskattas, även fortsättningsvis att ta en allt större andel av spelmarknaden.

Spelreklam för 800 miljoner

Under första kvartalet beräknas spelbolagen ha köpt reklam för 800 miljoner kronor, en minskning med 15 miljoner kronor. De aktörer som har tillstånd i Sverige har minskat sina reklaminvesteringar medan de utan tillstånd fortsätter öka sina reklaminvesteringar.

Svenska spelmarknaden kvartal 1, 2015

Svenska Spel, inklusive Casino Cosmopol, omsatte 2,2 miljarder kronor vilket är en minskning med 6 procent. Det landbaserade spelet minskar med 7 procent, nätspelet ökade däremot med 4 procent. Värdeautomater (Vegas) fortsätter backa och är den spelform som minskar mest, (-15 procent).

ATG:s omsättning ökade med 2 procent. Ökningen beror på en fortsatt tillväxt på ATG:s nätspel, som ökat med 10 procent. Det landbaserade spelet minskade med 4 procent och det är framförallt spelet på travbanorna som fortsätter att minska. 

Folkspel omsatte 132 miljoner kronor vilket är en ökning med 22 procent.

Svenska Postkodföreningen omsatte 576 miljoner kronor vilket innebär en minskning med 4 procent.

IOGT-NTO omsatte 68 miljoner kronor, en ökning med cirka 4 procent, dock minskade nätspelet med 21 procent.

SAP/SSU:s lotterier omsatte 53 miljoner kronor, vilket är en minskning med 16 procent.

Övriga rikslotterier omsatte totalt 38 miljoner kronor och många av rikslotterierna ser ut att ha haft en nedgång i sin omsättning jämfört med samma period föregående år.

Om kvartalsstatistiken

Lotteriinspektionen informerar allmänheten och regeringen om utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och utomlands. Det innebär bland annat att vi regelbundet sammanställer statistik om spelmarknaden i syfte att förstå området och därigenom utveckla en proaktiv tillsyn.

Alla omsättningssiffror avser en jämförelse med samma period föregående år (2014) och har i många fall avrundats. Omsättning saknas för några av de mindre rikslotterierna, landbaserat bingo, restaurangkasinon samt lokala och regionala lotterier. Omsättning för aktörer utan tillstånd i Sverige hämtas från H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsanalys.

För ytterligare information vänligen kontakta Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld på tel. 0152-650 171, joel.kittijunros@lotteriinspektionen.se.