Publicerad: 2022-03-23

Spelinspektionen har ingått ett avtal med Sportradar Integrity Services, en global leverantör av bland annat integritetstjänster för att upptäcka och utreda matchfixning.

Avtalet innebär att Sportradar ska övervaka vissa sporter utifrån ett vadhållningsperspektiv och meddela Spelinspektionen vid misstanke om matchfixning.

- Genom den information vi kommer att få via Sportradar ökar vi vår kunskap om matchfixning som vi kan använda i bland annat vårt föreskriftsarbete. Det ger oss också möjligheter att utöka informationsutbytet med Idrotten och Polisen inom ramen för vår samverkan mot matchfixning, säger Daniel Frisö-Grön, utredare på Spelinspektionen.

Avtalet med Sportradar innebär också att Spelinspektionen kan köpa in riskbedömningar. Riskbedömningar är rapporter som bedömer hur stor risk det finns för manipulation i en specifik sport.