Publicerad: 2021-11-05

Spelinspektionen välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning för att motverka överskuldsättning. Det är Spelinspektionens uppgift att verka för en sund och säker spelmarknad med ett starkt konsumentskydd. Vi har vid flera tillfällen påtalat att en av de viktigaste åtgärderna för att skydda konsumenter mot de negativa effekterna av spel om pengar är en förbättrad kreditprövning, se bland annat Spelinspektionens rapport till regeringen den 18 maj 2020, pdf. Mot den bakgrunden välkomnar Spelinspektionen regeringens beslut att nu tillsätta en utredning som ska titta närmare på dessa frågor. Vi ser att en förbättrad kreditprövning i Sverige kan få stor betydelse för de konsumenter som riskerar att hamna i överskuldsättning och beroendesjukdom till följd av spel om pengar.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringen.se