Publicerad: 2017-03-27

I utredningen föreslås att ett licenssystem ska införas från och med 1 januari 2019. Regeringen förbereder en proposition för behandling av riksdagen.

Bakgrunden är att regeringen den 24 september 2015 beslutade att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en ny spelreglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. I uppdraget ingick även att analysera vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad.

Fredagen den 31 mars 2017 överlämnade regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt SOU 2017:30 ”En omreglerad spelmarknad” till civilminister Ardalan Shekarabi.

Här finns hela utredningen:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201730/

Utredningen har remissbehandlats. De flesta svar är publicerade på regeringens hemsida. Övriga yttranden lämnas ut på begäran från Finansdepartementets registrator.

Här finns remissvaren:

http://www.regeringen.se/remisser/2017/04/remiss-av-sou-201730-en-omreglerad-spelmarknad/

Regeringens spelpolitik finns beskriven här:

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/

Efter att regeringen lagt sin proposition kommer riksdagen att ta över arbetet. Det är kulturutskottet som har ansvar för spelfrågor.

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/kulturutskottet/