Publicerad: 2016-04-08

Pilottest av spelpreventionsprogram för ungdomar redovisas i ny rapport.

Maria Vinberg och Anna Strandberg, Stockholms läns landsting och centrum för psykiatriforskning har sammanställt resultatet av en pilottest av Stacked Deck, ett spelpreventionsmaterial för gymnasiet med kanadensiskt ursprung. Rapporten grundar sig på fyra Stockholmsskolor och pekar på vikten men också svårigheten med preventionsarbete i skolmiljön.