Publicerad: 2016-04-01

Stödlinjens årsrapport med information om Stödlinjens verksamhet och statistik.

Stödlinjens årsrapport för 2015, med information om Stödlinjens verksamhet och statistik.

Stödlinjen är en hjälplinje för personer med problem med spel om pengar och deras närstående. Linjen är också en informationsresurs för vård- och omsorgssektorn, arbetsgivare och övriga intresserade. Stödlinjens uppdrag omfattar även att spegla utvecklingen på spelmarknaden.

Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet och Stockholms läns landsting, på uppdrag av Stockholms läns landsting.