Publicerad: 2019-12-16

En förutsättning för att målen i den nya spelregleringen ska uppnås är att de som bedriver spelverksamhet i Sverige har svensk licens. Spelinspektionen kommer därför att prioritera sådana åtgärder som bidrar till att spel sker hos dessa aktörer. En viktig del i det arbetet är att vidta åtgärder mot olaglig spelverksamhet. I ett nytt strategidokument beskrivs hur Spelinspektionen arbetar mot olaglig spelverksamhet online.

För att vi ska nå framgång krävs samverkan med andra myndigheter, organisationer och inte minst med de aktörer som har svensk licens.

Spelinspektionen kommer att tydliggöra vilka som bedriver olaglig onlinespelverksamhet genom att publicera beslut på vår webbplats. På så sätt möjliggör vi för andra aktörer att agera.

 Strategi för arbetet mot olaglig spelverksamhet, PDF öppnas i nytt fönster.