Publicerad: 2022-01-18

Spelinspektionen bedömer att Sveriges Bingoföreningars Organisation har brutit mot 17 § i Lotterinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 2018:2). Logotyper för självtest, insatsbegränsning (spelbudget) och bestämmande av inloggningstid samt avstängning från spel har saknats i utloggat läge på webbplatsen där de erbjuder spel. Sveriges Bingoföreningars Organisation har också brutit mot 8 kap. 1 § 1 och 4§ i Lotterinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål (LIFS 2018:4) då det saknats vissa kontaktuppgifter på webbplatsens startsida.

Sveriges Bingoföreningars Organisation har vidtagit rättelse i alla delar under ärendets handläggning. Spelinspektionen anser att överträdelserna inte är att anse som allvarliga, men inte heller som ringa eller ursäktliga. Mot den bakgrunden är en anmärkning ett tillräckligt ingripande för de två överträdelserna i ärendet.

Sveriges Bingoföreningars Organisation erbjuder spel på webbplatsen idrottensbingo.se

Beslut Sveriges Bingoföreningars Organisation - anmärkning för att ha brustit i sitt informationsansvar PDF