Publicerad: 2017-01-09

Etiska rådet för marknadsundersökningar (ERM) har på sin webbsida publicerat ett allmänt uttalande, nr 1/2016 – Ang. lotterier som belöning, daterad den 6 juli 2016 (nedan kallat ERM:s uttalande). 

Länk till uttalandet: http://www.etiskaradet-erm.se/wp-content/uploads/2016/07/AU-2016-1-Lotterier.pdf

I ERM:s uttalande finns formuleringar som kan ge intrycket av att Lotteriinspektionen yttrat sig om tillämpningen av spellagstiftningen och att dessa yttranden förts in i ERM:s uttalande med myndighetens samtycke. I ERM:s uttalande anges även att Lotteriinspektionen granskat det före dess utfärdande.

Med anledning av vad som angetts ovan vill Lotteriinspektionen anföra följande:

-   Lotteriinspektionen har inte yttrat sig om tillämpningen av lotterilagstiftningen på sätt som framgår av ERM:s uttalande. Myndigheten kan inte ge förhandsbesked i enskilda fall.

-  Lotteriinspektionen har inte granskat ERM:s uttalande före dess utfärdande.