Upphandling av tjänst för verifiering av information

Publicerad: 2019-05-10

Tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild.

Spelinspektionen ska träffa ett avtal om tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild.

Översiktlig beskrivning av uppdraget Spelinspektionen har behov av att från publika källor verifiera uppgifter om licensansökandes koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild. Detta gäller såväl styrelsers sammansättning, ledande befattningshavare i bolagen och bolagens fysiska adresser. Av informationen ska framgå vilka som är de verkliga huvudmännen. Förfrågningar kommer i första hand avse bolag med säte företrädesvis utanför EU.

Spelinspektionen kommer löpande att meddela leverantören aktuella licenssökande/licensinnehavare. Antalet uppdrag är svårt att uppskatta, då de är helt beroende av antalet ansökningar som inkommer till inspektionen. Spelinspektionen uppskattar dock att tjänsten rör ca 50 licenssökande/licensinnehavare under perioden.
Tjänsten ska också innefatta möjligheten att vid behov granska licenssökande/licensinnehavare djupare, t.ex. genom verifiering av identitet för ägare och ledande befattningshavare.

Sista dagen att lämna anbud är 11 juni 2019.

Förfrågningsunderlag tjänst för verifiering av information.pdf