Vår tillsyn år 2015

Publicerad: 2015-03-16

Lotteriinspektionens tillsynsplan för år 2015.

Långsiktig och väl planerad tillsyn är ett av Lotteriinspektionens viktigaste verktyg för att säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spel- och lotteriverksamhet med tillstånd i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Lotteriinspektionen utför främst två olika sorters tillsyn, bastillsyn och tematillsyn. Bastillsyn är sådan tillsyn som alltid utförs för att säkerställa att tillståndsgiven spel- och lotteriverksamhet följer de krav som finns. Tematillsyn är mer ingående och djuplodande än bastillsynen. Tematillsynsaktiviteter utgår i första hand från Lotteriinspektionens fokusområden som beslutats av styrelsen.

Fokusområdena för 2015 är:

  • skyddet av spelaren
  • regelefterlevnad
  • påverkan genom publicering
  • medarbetaren