Publicerad: 2015-07-10

Frågor och svar kring olagligt lotteri.

Lotteriinspektionen får många frågor kring Europaspelet och Garantispelet, dessa saknar tillstånd i Sverige. Lotteriinspektionen har polisanmält Europaspelet för brott mot lotterilagen. Vi varnar för att delta i lotterier som saknar tillstånd, då dessa bland annat står utan tillsyn från svenska myndigheter som bland annat kan granska att dragningar sker på ett korrekt sätt och att vinster betalas ut.

Vanliga frågor vi får om Europaspelet och Garantispelet:

Fråga:

”Säljaren från Europaspelet eller Garantispelet uppgav att jag blivit utvald till en final - det enda jag måste göra är att teckna en prenumeration på tre månader. Är det ett seriöst lotteri?”

Svar:

Varken Europaspelet eller Garantispelet har något tillstånd för att anordna lotteri i Sverige, vilket krävs enligt lag. Det finns ingen myndighet i Sverige som granskar att dragningar genomförs på korrekt sätt eller att vinster betalas ut från lotteriet. Samtliga personer som kontaktat Lotteriinspektionen gällande Europaspelet eller Garantispelet har fått höra att de blivit speciellt utvalda till en final.

Fråga:

”Jag känner mig lurad av Europaspelet eller Garantispelet då jag lurats att betala in pengar till lotteriet. Vart kan jag vända mig?”

Svar:

Varje enskild person bör vända sig till polisen och göra en polisanmälan vid misstanke om bedrägeri/försök till bedrägeri.

Fråga:

"Jag har fått en faktura från Europaspelet eller Garantispelet. Kan jag låta bli att betala den då verksamheten verkar oseriös?”

Svar:

Du har möjlighet att bestrida fakturan du fått, vänd dig till Hallå Konsument på Konsumentverket för att höra hur du ska gå till väga. Hallå Konsument når du på telefonnummer 0771-525 525 eller via www.hallakonsument.se