Publicerad: 2015-09-28

Lotteriinspektionen har polisanmält ViSalus Body By Vi Challenge och deras koncept Project10kids för anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen har polisanmält ViSalus Body By Vi Challenge och deras koncept Project10kids för anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionens sammanlagda bedömning är att ViSalus Body By Vi Challenge kan misstänkas för anordnande av kedjebrevsspel och brott mot lotterilagen.

Arrangemanget syftar till att öka vinsterna för deltagarna genom i huvudsak nyrekrytering av medlemmar. Vinstmöjligheterna på alla nivåer beror enligt vår bedömning på hur många medlemmar som träder in i konceptet och inte på försäljning av produkter eller varor.