Publicerad: 2015-05-05

WellStar Sweden AB och deras koncept Beauty Style Club/Social Selling har polisanmälts för anordnande av kedjebrevsspel.

Lotteriinspektionen har polisanmält arrangören WellStar Sweden AB och deras koncept Beauty Style Club/Social Selling för anordnande av kedjebrevsspel. 

Lotteriinspektionens sammanlagda bedömning är att WellStar Sweden AB kan misstänkas för anordnande av kedjebrevsspel och brott mot lotterilagen. Vinstmöjligheterna på alla nivåer beror i huvudsak på hur många medlemmar som träder in i konceptet och inte på försäljning av produkter eller varor. Arrangemanget syftar till att rekrytera nya deltagare med målsättning att öka vinsterna för deltagarna bland annat genom löften om passiva inkomster.