Sökresultat

Din sökning på kommunala lotterier resulterade i 40 träffar

Kommunala lotterier

Publicerad 2021-04-20

Kommunala lotterier

Publicerad 2020-04-27 Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som...

Kommunala lotterier

Publicerad 2019-01-01 Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier Utöver informationen på denna sida finns det mer information och vägledning samlat i PDF-filen nedan. 

Lotterier

Publicerad 2019-01-01 Det krävs licens för att spela om pengar, undantag finns dock bland annat för lotterier där deltagarna inte behöver betala en insats, till exempel vid ”gilla

Lagändringar påverkar kommunala lotterier

Publicerad 2017-01-27 Den 1 januari 2017 trädde lagändringar i kraft som innebär att det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

Vad är skillnaden mellan ett registreringslotteri och lotteri med licens?

Publicerad 2021-12-02 Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier kommunala lotterier. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst åldersgräns för deltagande i...

Olagligt lotteri från Lotteri24

Publicerad 2015-04-13 Lotteriinspektionen varnar för Lotteri24 som saknar tillstånd att anordna lotterier på den svenska spelmarknaden.

Lotterier, frågor och svar

Publicerad 2020-02-27

Förslag till undantag från det nya regelverket mot penningtvätt

Publicerad 2017-06-21 Den nya penningtvättslagen Den 1 augusti 2017 träder en ny penningtvättslag i kraft. En viktig nyhet med den nya penningtvättslagen är att anordnare av spel

Kodgranskning en av Lotteriinspektionens viktiga uppgifter

Publicerad 2016-04-18 Kodgranskning av dragningsutrustning är av stor betydelse för spelsäkerheten visar en händelse i USA.

Det är inte tillåtet att göra reklam för spel som saknar tillstånd i Sverige

Publicerad 2017-11-10 Lotteriinspektionen får många frågor om vad det är som gäller vid marknadsföring av spelbolag som saknar tillstånd i Sverige.

Lotterier & spelformer

Publicerad 2018-11-15

Kammarrätten fastställer beslut mot United Lottery Solutions Ltd

Publicerad 2022-01-25 Kammarrätten avslog överklagandet. Domstolen kom fram till att United Lottery Solutions Ltd har erbjudit vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande

United lottery solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-19

Publicerad 2020-11-11 Beslut United lottery solutions Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på lotterier och erbjudit lotterier som inte omfattats av bolagets licens 2019-06-12.pdf Överklagat United Lottery Solutions Ltd har överklagat beslutet till...

United Lottery Solutions får varning och sanktionsavgift

Publicerad 2019-06-19 Enligt spellagen får bara allmännyttan och staten erbjuda traditionella lotterier. Det är heller inte tillåtet för bolag med svensk vadhållningslicens att

Finns det åldersgränser för att vara med i lotterier?

Publicerad 2020-02-28 Ja, i Sverige har vi, sedan 1 januari år 2017, en åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. Den som anordnar lotteri får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar...

Ansökan, licens/tillstånd

Publicerad 2016-12-19 All dokumentation som berör ansökan ska vara på svenska och det är du som ansöker som ansvarar för att eventuell översättning är korrekt. Läs alltid Frågor och

Ansökningsblanketter

Publicerad 2020-03-05 Ansök om licens eller tillstånd. Ansökningar och ändringar görs på samma blankett. All dokumentation av det som berör ansökan ska vara på svenska eller

Kan vi sälja 50/50-lotter via Swish?

Publicerad 2021-12-02 Registrering från kommun För alla lotterier som bedrivs genom att föreningen har erhållit en registrering från kommunen gäller en geografisk begränsning. Vilket innebär att lotteriet bara får tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska...

Lotterier för allmännyttiga ändamål

Publicerad 2016-12-12 Licens för spel för allmännyttiga ändamål kan bara ges till en ideell förening eller registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja

Förvaltningsrätten avslår United Lottery Solutions Ltds överklagande

Publicerad 2020-12-17 Domstolen avslår överklagandet. United Lottery Solutions Ltd har erbjudit vadhållning på utfallet i ett lotteri utan medgivande från den licenshavare som

Vilka lotterier är tillåtna på sociala medier/Facebook?

Publicerad 2020-02-27 Från den 1 januari 2019 gäller en ny spellag, där spel om pengar kräver licens. Licens krävs dock inte om deltagare inte behöver betala en insats. Det innebär till exempel att det inte krävs någon licens om man har en utlottning där deltagarna bara...

Europaspelet polisanmält

Publicerad 2015-04-24 Lotteriinspektionen har polisanmält Europaspelets verksamhet för brott mot lotterilagen.

Folkrörelsernas lotterier står för 21 procent av spelmarknaden

Publicerad 2016-11-10 Det är stora skillnader på hur stor andel av spelmarknaden folkrörelsernas lotterier utgör i de nordiska länderna i Finland är till exempel denna siffra noll.

Får den som anordnar ett lotteri själv vara med i lotteriet?

Publicerad 2020-02-27 Av spellagen (2018:1138) framgår att en licenshavare ska ha regler som anger vilka anställda och uppdragstagare som inte får delta i licenshavarens spel och säkerställa att dessa inte deltar i spelen.

Stora skillnader i omsättning för rikslotterierna

Publicerad 2018-05-31 Det är stora skillnader i hur mycket de olika rikslotterierna omsätter. Det absolut största rikslotteriet är Svenska Poskodföreningen med Postkodlotteriet som

Spelkonto & registrering

Publicerad 2016-12-02 Frågor och svar om spelmarknaden.

Uppdaterad information till kommunala lotterihandläggare

Publicerad 2021-02-08 Spelinspektionen har uppdaterat informationen om kravet på geografisk begränsning för registreringslotterier. Vi har även utvecklat frågan om registreringslott

75 % av alla spelare har spelat på lotterier det senaste året

Publicerad 2020-02-03 75 % av alla spelare har spelat på lotterier det senaste året och det visar att lotterier är den populäraste spelformen. 2013 var siffran 68 %.

Friande dom från tingsrätten gällande brott mot lotterilagen

Publicerad 2016-06-29 Domen som ej vunnit laga kraft går emot tidigare avgörande från både tingsrätter och hovrätter.

Tydligare lotterilag 1 januari

Publicerad 2016-12-30 Ett syfte med förändringen är att göra regeringens handläggning av ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen mer transparent. Det

Garantilotto, lotteri utan svenskt tillstånd

Publicerad 2016-12-14 Lotteriinspektionen får många frågor kring ett lotteri som kallar sig Garantilotto som säljs främst via telefonförsäljning. Detta lotteri saknar tillstånd i