Kedjebrevsspel

Kedjebrevsspel, som även omfattar pyramidspel är i lagens mening lotterier. Lotterier får bara anordnas av den som har tillstånd. Kedjebrevsspel, pyramidspel och liknande kan dock inte få tillstånd enligt lotterilagen.

Slumpen behöver inte spela in

Slumpen behöver inte vara inblandad för att ett kedjebrevsspel ska betraktas som ett lotteri. Möjligheten att vinna och storleken på vinsten beror istället på om antalet deltagare i kedjan ökar och att alla deltagare följer spelreglerna. Det är inte heller ett krav att de som befinner sig i början av kedjan ska tjäna mest pengar.

Det är också detta som skiljer kedjebrevsspel från sådant som inte strider mot lotterilagen, som till exempel företag som ägnar sig åt marknadsföring via nätverk, så kallat direkthandel eller Multi Level Marketing (MLM). I sådan verksamhet beror vinstmöjligheterna snarare på hur många varor som säljs och inte på hur många personer som värvas.

Straffbart

Att anordna ett lotteri utan tillstånd är straffbart. Det är också förbjudet att underlätta för någon att delta i ett lotteri som anordnas i utlandet. Det kan exempelvis vara att annonsera, skicka ut inbjudningar eller på annat sätt informera om lotterier som anordnas utanför Sverige.