Spelautomater kräver tillstånd i Sverige

Information om spelautomater på olika språk, klicka här!
English, Türkçe, به پارسی, Kurmancî, العربية, Af soomaali, Bosanski hrvatski srpski.

Surfterminaler

Lotteriinspektion får för närvarande många frågor om det är tillåtet att erbjuda spel om pengar på olika typer av så kallade ”surfterminaler” eller ”IT-terminaler” där man som kund även kan köpa surftid och använda internet. Ofta marknadsförs den här typen av automater som ett lagligt sätt att erbjuda spel om pengar för allmänheten.

Lotteriinspektionens uppfattning är att en IT- surfterminal som är utformad, anpassad eller på annat sätt iordningställd eller avsedd för spel är ett automatspel som omfattas av lotterilagen. Terminalen kan till exempel vara försedd med sedelinmatning som gör det möjligt att spela och eventuell kontantvinst betalas ut av den som upplåter platsen.

Spel om pengar på spelautomater kräver tillstånd i Sverige och det är bara statligt ägda spelbolag som kan få sådant tillstånd.

Dom i HD om spelmaskiner kopplade till servrar utanför Sveriges gränser

Högsta domstolen har i två domar, B 2350-10 och B 5881‑09 slagit fast att spelmaskiner där man spelar om pengar och som är kopplade till servrar placerade utanför Sveriges gränser utgör ett automatspel enligt lotterilagen. De är därför olagliga. Detta innebär att det även fortsättningsvis enbart är statligt ägda bolag som kan få tillstånd att anordna spel om pengar på automater.

- Nu kan vi tillsammans med brottsbekämpande myndigheter ta nya och kraftfulla tag för att motverka illegalt spel säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Domarna är klarläggande för alla parter på marknaden. Även arbetet för polis och åklagare torde underlättas.

- Den juridiska processen har pågått i många år varför vi välkomnar domarna som nu klarlägger hur lagen ska tolkas när det gäller den här typen av spel säger Håkan Hallstedt.