Camilla Rosenberg

Camilla Rosenberg
Generaldirektör

Generaldirektör Camilla Rosenberg leder verksamheten tillsammans med en styrelse. På vårt kontor i Strängnäs arbetar cirka 60 personer.

Vi har också ett femtiotal arvoderade kontrollanter, som arbetar över hela landet för att se till att allt spel sker på rätt sätt och att olagligt spel inte förekommer.

Styrelse

Per Håkansson, ordförande

Ledamöter: Håkan Wall, Madelaine Tunudd, Andreas Prochazka, Doris Högne Rydheim, Fredrik Holmberg, Camilla Rosenberg.

Styrelsemöten: 20 januari, 11 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

Spelinspektionens organisationsschema

Enhet 1 Kommersiellt online/Vadhållning

Enhet 2 Staten/Allmännyttan/Landbaserat kommersiellt/Ombudsprövning

Enhet 3 Spelansvar/Penningtvätt/Kanalisering