Upphandlingar

Tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild

Spelinspektionen ska träffa ett avtal om tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild.

Kort beskrivning om uppdraget Spelinspektionen har behov av att från publika källor verifiera uppgifter om den koncernstruktur som licenssökanden ingår i, bolagsinformation och ägarbild. Detta gäller såväl styrelsers sammansättning, ledande befattningshavare i bolagen och var bolagen har sitt säte. Av informationen ska bl.a. framgå vilka som är de verkliga huvudmännen. Förfrågningar kommer i första hand avse bolag med säte företrädesvis utanför EU.

Målet med upphandlingen är att Spelinspektionen ska träffa ett avtal om tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild.

Sista dagen att lämna anbud är den 5 aug 2019

Förfrågningsunderlag för, tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild

Inkomna frågor med svar

Finns det möjlighet att enbart svara på del av anbudsförfrågan, 2.2 Fördjupad granskning?

Svar: Nej, anbud ska gälla hela förfrågan.