Upphandling av upphandlingskonsult samt upphandlingsjurist.

Spelinspektionen behöver hjälp med

  • att driva processen kring upphandlingar och avrop
  • att för varje upphandling/avrop sätta upp en tidplan
  • löpande rådgivning och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut, avtal och bilagor i enskilda upphandlingar
  • genomgång/kvalitetssäkring samt framtagande av nya styrdokument, rutiner, mallar samt processer för upphandling
  • löpande juridisk rådgivning i övrigt kopplat till upphandlingsfrågor, t ex vid ev. domstolsprocesser

Spelinspektionen kan inte garantera några volymer men uppskattar behovet till 400 timmar per år. För 2019 gjordes 1 upphandling, 5 direktupphandlingar samt 12 avrop från ramavtal.

Sista dagen att lämna anbud är den 4 maj 2020.

Ansökningshandlingar

Upphandling av upphandlingskonsult samt upphandlingsjurist.docx

Personuppgiftsbiträdesavtal.docx