ComeOn Sweden Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2021-02-15

Beslut

ComeOn Sweden Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2021-02-15.pdf

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående