Hajper Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt 2021-02-15

Beslut

Hajper Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt 2021-02-15.pdf

Överklagat

Hajper Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten, pågående