Ledningsgrupp

Camilla Rosenberg 
Generaldirektör
Tel: 0152-650 187
camilla.rosenberg@spelinspektionen.se

Patrik Gustavsson
Operativ chef, stf generaldirektör
Tel: 0152-650 185
patrik.gustavsson@spelinspektionen.se

Johan Röhr
Chefsjurist
Tel: 0152-650 158
johan.rohr@spelinspektionen.se

Anders Sims
Kommunikationschef
Tel: 0152-650 167
anders.sims@spelinspektionen.se

Hanna Abrahamsson
Chef för rättssekretariatet
Tel: 0152-650 177
hanna.abrahamsson@spelinspektionen.se

 

 

Katarina Andersson
Tf. Chef verksamhetsstöd
Tel: 0152-650 153
katarina.andersson@spelinspektionen.se