Spelinspektionens föreskrifter publiceras i Spelinspektionens författningssamling SIFS. Föreskrifter som är beslutade före den 1 januari 2019 är publicerade i Lotteriinspektionens författningssamling LIFS.

Föreskrifterna nedan är publicerade i kronologisk ordning med nyast först.

Föreskrifter

Upphävda föreskrifter, villkor och allmänna råd